На изплащане

 
Прочетох и разбрах записаното в документа "Съгласие за обработка на лични данни". Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от „Ти Би Ай Банк” EАД, по описания в документа начин и за целите посочени в него. Съгласен съм и приемам общите условия за покупка на кредит.